Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af de resterende
bestemmelser i lov om ændring af lov om Det Centrale
Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer,
udvidet bødeansvar m.v.)

 

I medfør af § 2 i lov nr. 1394 af 21. december 2005 om ændring af lov om Det Centrale Personregister bestemmes, at lovens § 1, nr. 3-8 og nr. 10-14, træder i kraft den 1. januar 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. november 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Inger Mogensen