Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 234 

 Forslag til lov om ændring af lov om sygehusvæsenet. (Hospice og frit 

 sygehusvalg). 

 Af sundhedsministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 6797 

 Lovf som fremsat       Till.A 6789 

 1.beh 11/4 2000       FF   6479 

 Betænkning 10/5 2000     Till.B 833 

 2.beh 18/5 2000       FF   8237 

 3.beh 26/5 2000       FF   8762 

 Lovf som vedt        Till.C 963 

 Lov nr 470 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Ester Larsen (V), Henriette Kjær 

 (KF), Anni Svanholt (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Inger Marie Bruun-Vierø (RV), Tove Videbæk (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, at det frie sygehusvalg udvides til at 

 omfatte behandling og pleje på 3 af de 4 selvejende 

 hospicer, der findes i Danmark. Det drejer sig om Sankt 

 Lukas Hospice i Hellerup, Diakonissestiftelsens Hospice på 

 Frederiksberg og Sct. Maria Hospice i Vejle. 

 Loven indebærer desuden, at amtskommunerne betaler for 

 behandling på de tre hospicer inden for en vis økonomisk 

 ramme. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at forbedre plejen og øge 

 valgfriheden for uhelbredeligt syge ved at give borgerne 

 frit valg til 3 af de eksisterende selvejende hospicer ud 

 over amtets behandlingstilbud, samtidig med at 

 bopælsamtskommunerne fik pligt til at betale for 

 benyttelsen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL og 

 FRI); 2 (KRF) stemte hverken for eller imod.