Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 233 

 Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring. (Ændring af 

 medicintilskudsregler - europæiske gennemsnitspriser). 

 Af sundhedsministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 6788 

 Lovf som fremsat       Till.A 6774 

 1.beh 11/4 2000       FF   6471 

 Betænkning 3/5 2000     Till.B 666 

 Æf uden for betænkning    Till.B 748 

 2.beh 18/5 2000       FF   8237 

 3.beh 26/5 2000       FF   8762 

 Lovf som vedt        Till.C 961 

 Lov nr 469 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Hanne Andersen (S), Preben Rudiengaard (V), Henriette 

 Kjær (KF), Anni Svanholt (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv Andersen 

 (CD), Inger Marie Bruun-Vierø (RV), Tove Videbæk (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, at tilskuddet til lægemidler fra den 

 offentlige sygesikring beregnes på grundlag af 

 gennemsnittet af priserne i de øvrige EU- og EØS-lande 

 (bortset fra Island, Liechtenstein og Luxembourg), hvis 

 dette gennemsnit er lavere end prisen i Danmark. Loven 

 medfører desuden, at et generelt tilskud til et lægemiddel 

 suspenderes, hvis apoteksindkøbsprisen her i landet er 

 højere end apoteksindkøbsprisen i de øvrige nord- og 

 mellemeuropæiske lande. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at sikre, at 

 lægemiddelvirksomhederne ikke markedsførte deres produkter 

 til højere priser i Danmark end i det øvrige Europa, idet 

 det var regeringens opfattelse, at hverken patienterne 

 eller det offentlige burde betale mere for 

 lægemiddelvirksomhedernes produkter, end man gjorde i det 

 øvrige Vesteuropa. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 95 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV og FRI) mod 

 3 (EL); 2 (KRF) stemte hverken for eller imod.