Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 134 

 Forslag til lov om forbud mod tobaksreklame m.v. 

 Af sundhedsministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 13/12 2000    Till.A 3033 

 Lovf som fremsat       Till.A 3022 

 1.beh 18/1 01        FF   3375 

 Betænkning 17/5 01      Till.B 1509 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1793 

 2.beh 23/5 01        FF   8680 

 3.beh 30/5 01        FF   8982 

 Lovf som vedt        Till.C 891 

 Lov nr 492 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Holger Graversen (S), Gyda Kongsted (V), Henriette Kjær 

 (KF), Anni Svanholt (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Inger Marie Bruun-Vierø (RV), Søren Kolstrup (EL), Tove Videbæk (KRF) og Tom 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indføres med få undtagelser fuldstændigt forbud 

 mod at reklamere for tobaksvarer. Forbudet omfatter alle 

 former for reklame for tobaksvarer. Loven indfører desuden 

 forbud dels mod sponsorering til fordel for tobaksvarer og 

 dels mod uddeling, der har til formål at fremme omsætningen 

 af tobaksvarer. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var, som et af elementerne i en 

 samlet indsats på området, at begrænse de sundhedsskader, 

 som brug af tobak medfører, og især at undgå, at flere 

 begynder at ryge. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, Yvonne Herløv Andersen (CD), 

 Annie Lunde Hansen (CD), RV og KRF) mod 48 (V, KF, DF, Peter Duetoft (CD), 

 Ebbe Kalnæs (CD), Mogens Andreasen (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)).