Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 98 

 Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler om flerfoldsgraviditet 

 og fosterreduktion. 

 Af Tove Videbæk (KRF), Ester Larsen (V), Henriette Kjær (KF), Margrete 

 Auken (SF), Birthe Skaarup (DF), Frank Dahlgaard (UP) og Ole Donner (UP). 

 Vedrørende Sundhedsministeriet. 

 Fremsat skr 23/1 01     Till.A 3613 

 Forsl som fremsat      Till.A 3611 

 1.beh 29/3 01        FF   5914 

 Betænkning 16/5 01      Till.B 1481 

 2.(sidste) beh 30/05 01   FF   8998 

 Ordførere: (1.beh) Lone Møller (S), Ester Larsen (V), Henriette Kjær (KF), 

 Margrete Auken (SF), Birthe Skaarup (DF), Yvonne Herløv Andersen (CD), Inger 

 Marie Bruun-Vierø (RV), Frank Aaen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU). 

 2.(sidste) beh afbrudt og forsl henvist til SUU. 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte de 

 fornødne forslag til bestemmelser, der forebyggede uønsket 

 flerfoldsgraviditet i forbindelse med kunstig befrugtning, 

 og som afklarede de retlige forhold vedrørende 

 fosterreduktion. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at beslutningsforslaget 

 var udarbejdet i overensstemmelse med Det Etiske Råds 

 anbefalinger i rådets redegørelse om fosterreduktion.