Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 39 

 Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Ris-Ølholm, og om 

 nedlæggelse af visse vejstrækninger som hovedlandeveje m.v. 

 Af trafikministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 1/4 98      Till.A 1192 

 Lovf som fremsat       Till.A 1185 

 1.beh 16/4 98        FF   522 

 Betænkning 11/6 98      Till.B 242 

 2.beh 16/6 98        FF   2004 

 Tillægsbet 16/6 98      Till.B 277 

 3.beh 23/6 98        FF   2229 

 Lovf som vedt        Till.C 435 

 Lov nr 483 af 1. juli 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Lis Greibe (S), Kristian Jensen (V), Kaj Ikast (KF), Ole 

 Sohn (SF), Klaus Kjær (DF), Vibeke Peschardt (RV), Jette Gottlieb (EL), Tom 

 Behnke (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Trafikudvalget (TRU). 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger trafikministeren til at anlægge en ny 

 hovedlandevejsstrækning som motortrafikvej mellem Ris og 

 Ølholm. 

 Loven ophæver endvidere de tidligere bemyndigelser, der 

 er givet til anlæg af diagonalvejsstrækningerne Ris-Uldum 

 og Uldum-Horsens. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en delvis udmøntning af lov nr. 408 af 

 22. maj 1996 om projektering af rute 18 

 Holstebro-Herning-Vejle. Endvidere indgik strækningen som 

 en etape af den planlagte diagonalvej Give-Horsens. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 

 13 (SF og EL).