Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 27 

 Forslag til lov om jernbanevirksomhed m.v. 

 Af trafikministeren (Sonja Mikkelsen). 

 Fremsat skr 26/3 98     Till.A 689 

 Lovf som fremsat       Till.A 646 

 1.beh 2/4 98         FF   296 

 Betænkning 28/4 98      Till.B 39 

 2.beh 30/4 98        FF   956 

 Tillægsbet 30/4 98      Till.B 65 

 3.beh 7/5 98         FF   1279 

 Lovf som vedt        Till.C 278 

 Lov nr 289 af 18. maj 1998. 

 Beh sammen: L 27 og L 28 

 Ordførere: (1.beh) Jytte Wittrock (S), Kristian Jensen (V), Kaj Ikast (KF), 

 Margrete Auken (SF), Klaus Kjær (DF), Arne Melchior (CD), Søren Kolstrup 

 (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU) 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Trafikudvalget (TRU). 

 Resumé: 

 Loven fastlægger rammerne for al jernbanevirksomhed i 

 Danmark, dog ikke for letbaner etableret i forbindelse med 

 Ørestaden. Loven indeholder bl.a. vilkårene for opnåelse af 

 tilladelse til at drive jernbanevirksomhed, adgangen til 

 jernbaneinfrastrukturen m.v. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget, som var en genfremsættelse af lovforslag 

 nr. L 108 fra folketingsåret 1997-98, 1. samling, var en 

 udmøntning af bl.a. regeringens overordnede strategiplan 

 »Trafik 2005«, forligsaftaler samt EU-tiltag på 

 jernbaneområdet i de seneste år. 

 Formålet med lovforslaget var ifølge bemærkningerne at 

 fastlægge rammerne for jernbanevirksomhed med det formål at 

 styrke jernbanen i Danmark til gavn for miljøet, 

 samfundsøkonomien, trafiksikkerheden, fremkommeligheden og 

 sociale hensyn. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, FP og KRF) 

 mod 4 (EL).