Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 67 

 Forslag til lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i 

 privatbanerne. 

 Af trafikministeren (Jacob Buksti). 

 Fremsat skr 1/11 2000    Till.A 1804 

 Lovf som fremsat       Till.A 1777 

 1.beh 15/11 2000       FF   1084 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 433 

 2.beh 12/12 2000       FF   2468 

 Tillægsbet 13/12 2000    Till.B 557 

 3.beh 15/12 2000       FF   2820 

 Lovf som vedt        Till.C 295 

 Lov nr 1317 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jytte Wittroch (S), Svend Erik Hovmand (V), Kaj Ikast 

 (KF), Margrete Auken (SF), Annette Jørgensen (DF), Arne Melchior (CD), 

 Vibeke 

 Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Ole M. Nielsen (KRF), Thorkild B. 

 Fransgaard (FRI) og Mogens Andreasen (UP). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Trafikudvalget (TRU). 

 Resumé: 

 Loven medfører, at amtskommunerne overtager de statslige 

 ejerandele i privatbanerne. Loven bemyndiger desuden 

 ministeren til at overdrage statens aktier. 

 Baggrund: 

 Som led i finanslovaftalen om trafik af 26. november 1999 

 mellem regeringen, SF og Enhedslisten blev der den 5. april 

 og 3. maj 2000 indgået aftaler mellem regeringen, 

 Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om 

 overdragelse af statens ejerandele i privatbanerne samt 

 Lille Nord. Lovforslaget var en udmøntning af disse 

 aftaler. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, RV, EL og KRF) mod 51 (V, KF, 

 DF, CD, FRI, Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)).