Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 128 

 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Obligatorisk 

 rapporteringssystem m.v.). 

 Af trafikministeren (Jacob Buksti). 

 Fremsat skr 7/12 2000    Till.A 2974 

 Lovf som fremsat       Till.A 2954 

 1.beh 12/1 01        FF   3119 

 Betænkning 22/3 01      Till.B 771 

 2.beh 26/4 01        FF   6995 

 3.beh 3/5 01         FF   7330 

 Lovf som vedt        Till.C 656 

 Lov nr 340 af 16. maj 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Helge Mortensen (S), Svend Heiselberg (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Margrethe Auken (SF), Klaus Kjær (DF), Arne Melchior (CD), 

 Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL), Ole M. Nielsen (KRF) og Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven styrker luftfartssikkerheden ved indførelse af 

 rapporterings- og analysepligt vedrørende mindre hændelser. 

 Endvidere skærpes reglerne for godkendelse af medarbejdere 

 i lufthavnes lukkede områder. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at fremme det forebyggende 

 luftfartssikkerhedsmæssige arbejde. Forslaget var fremsat 

 på baggrund af overvejelser i ICAO (International Civil 

 Aviation Organisation) og beslutninger i Eurocontrol (Den 

 Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed) om 

 indførelse af systemer til rapportering af tekniske og 

 menneskelige fejlfunktioner i luftfartstjenesterne. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.