Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 146 

 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af 

 hastighedsbegrænsningen for kørsel på motorveje). 

 Af Klaus Kjær (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og 

 Peter Skaarup (DF). 

 Vedrørende Trafikministeriet. 

 Fremsat skr 30/1 01     Till.A 3642 

 Lovf som fremsat       Till.A 3640 

 1.beh 16/3 01        FF   5192 

 Betænkning 19/4 01      Till.B 871 

 2.beh 26/4 01        FF   6997 

 3.beh 3/5 01         FF   7331 

 Ordførere: (1.beh) Poul Andersen (S), Erik Jacobsen (V), Kaj Ikast (KF), 

 Kaj Stillinger (SF), Klaus Kjær (DF), Arne Melchior (CD), Vibeke Peschardt 

 (RV), Søren Kolstrup (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Kim Behnke (UP) og 

 Mogens Andreasen (UP). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Lovforslaget forhøjede hastighedsbegrænsningen på motorveje 

 fra de nuværende 110 km/t. til 130 km/t. 

 Baggrund: 

 Det var forslagsstillernes opfattelse, at en hastighed på 

 130 km/t. ved kørsel på motorvej ville give et mere 

 tilfredsstillende kørselstempo for trafikanterne og 

 medvirke til en bedre samlet trafikafvikling med færre 

 uheld til følge. 

 Der henvises endvidere til omtalen af B 122. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget forkastet, idet 46 (V, KF, DF, CD og Thorkild B. Fransgaard 

 (UP)) stemte for, 56 (S, SF, RV, EL og KRF) imod.