Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 3 

 Forslag til lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors 

 Omfartsvej). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 5/12 01     Till.A 20 

 Lovf som fremsat       Till.A 10 

 1.beh 11/12 01        FF   153 

 Betænkning 31/01 02     Till.B 107 

 2.beh 7/2 02         FF   1844 

 3.beh 21/2 02        FF   2323 

 Lovf som vedt        Till.C 20 

 Lov nr 136 af 20. marts 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Svend Heiselberg (V), Klaus Hækkerup (S), Poul Fischer 

 (DF), Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver trafikministeren hjemmel til at anlægge en ca. 

 6 km lang forlængelse af hovedlandevej 480 øst om Nors som 

 motortrafikvej. Ligeledes giver loven trafikministeren 

 hjemmel til på et senere tidspunkt at udbygge 

 hovedlandevejen mellem Thisted Omfartsvej og Nors 

 Omfartsvej til motortrafikvej. Endvidere giver loven 

 hjemmel til nedlæggelse af hovedlandevejsstrækningen gennem 

 Nors som hovedlandevej. 

 Baggrund: 

 Hovedsigtet med lovforslaget var at flytte den 

 gennemkørende trafik på rute 26 mellem Hanstholm og Århus 

 væk fra Nors by. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 9 (SF 

 og EL).