Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 164 

 Forslag til lov om etablering af S-togs-drift mellem København og Roskilde. 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 23/5 02. 

 Fremsat skr 20/3 02     Till.A 4355 

 Lovf som fremsat       Till.A 4344 

 1.beh 5/4 02         FF   4429 

 Betænkning 7/5 02      Till.B 911 

 2.beh 14/5 02        FF   6430 

 Tillægsbet 21/5 02      Till.B 1516 

 Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Poul Andersen (S), Poul 

 Fischer (DF), Kaj Ikast (KF), Margrete Auken (SF), Martin Lidegaard (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Trafikudvalget (TRU). 

 Resumé: 

 Lovforslaget havde til hensigt at give trafikministeren 

 bemyndigelse til at etablere S-togs-drift mellem København 

 og Roskilde. 

 Baggrund: 

 Hensigten med lovforslaget var ifølge bemærkningerne at 

 afhjælpe kapacitetsproblemerne på jernbanestrækningen 

 mellem København og Roskilde.