Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 185 

 Forslag til lov om Post Danmark A/S. 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 4/4 02      Till.A 5090 

 Lovf som fremsat       Till.A 5057 

 1.beh 16/4 02        FF   5028 

 Betænkning 7/5 02      Till.B 944 

 2.beh 14/5 02        FF   6441 

 3.beh 23/5 02        FF   7030 

 Lovf som vedt        Till.C 514 

 Lov nr 409 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Erik Larsen (V), Poul Andersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Helge Adam Møller (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven omdanner den selvstændige offentlige virksomhed Post 

 Danmark til aktieselskabet Post Danmark A/S. Herudover 

 fastsætter loven de nærmere vilkår for de 

 overenskomstansatte tidligere tjenestemænd og udlånte 

 tjenestemænd. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne ville omdannelsen af Post Danmark 

 til et aktieselskab skabe et mere hensigtsmæssigt grundlag 

 for, at Post Danmark kunne agere på et marked præget af 

 øget liberalisering, konkurrence, internationalisering m.v. 

 Et ændringsforslag af trafikministeren præciserede 

 lovforslagets bestemmelser om statens forpligtelser over 

 for de ansatte i forbindelse med en eventuel konkurs i Post 

 Danmark A/S. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 11 (SF 

 og EL).