Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 73-årig mand blev indstillet til operation på grund af svær forkalkning af hjertekranspulsårene. Patienten fik dog symptomer, som medførte, at operationen blev rykket frem. På grund af kapacitetsproblemer blev det nødvendigt at udsætte den planlagte operation i en uge, og patienten blev hjemsendt. Patienten døde, inden operationen blev gennemført.

 

Der blev blandt andet klaget over, at lægerne vurderede, at operationen kunne udsættes, og at de hjemsendte patienten.


Den fulde tekst

Klage over udsættelse af operation for svær forkalkning af hjertekranspulsårene

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af de læger, der var involveret i behandlingen.

Nævnet lagde vægt på, at patientens tilstand gjorde, at det i forbindelse med vurderingen af operationsindikationen blev fundet, at der skulle gennemføres en operation med normal ventetid, og at tidspunktet blev fremrykket på grund af symptomer.

Videre lagde nævnet vægt på, at afdelingens administrerende overlæge havde oplyst, at man vurderede normal ventetid i de situationer, hvor der var den mindste sandsynlighed for, at der vil optræde komplikationer i ventetiden. Blev der efterfølgende tale om udsættelse af operationen, ville den samme vurdering blive anvendt.

Tillige lagde nævnet vægt på, at der blev arrangeret nyt operationstilbud på andet hospital 5 dage senere.