Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 5 

 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Montrealkonventionen 

 m.v.). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 3/10 02     Till.A 528 

 Lovf som fremsat       Till.A 467 

 1.beh 22/10 02        FF   387 

 Betænkning 21/11 02     Till.B 67 

 2.beh 28/11 02        FF   2019 

 3.beh 10/12 02        FF   2831 

 Lovf som vedt        Till.C 61 

 Lov nr 1074 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1. beh) Gudrun Laub (V), Niels Sindal (S), Poul Fischer (DF), 

 Kaj Ikast (KF), Margrete Auken (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen 

 (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven giver Folketinget sit samtykke til Danmarks 

 ratifikation af Montrealkonventionen om ensartede regler 

 for luftbefordring. 

 Baggrund: 

 Det var en forudsætning for Danmarks ratifikation af 

 Montrealkonventionen, at Folketinget vedtog lovforslaget. 

 Montrealkonventionen er en modernisering af 

 Warszawakonventionen fra 1929. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.