Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 123 

 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje. (Brugerfinansiering 

 af skiltning til virksomheder). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 15/1 03     Till.A 2791 

 Lovf som fremsat       Till.A 2786 

 1.beh 29/1 03        FF   4188 

 Betænkning 13/3 03      Till.B 1905 

 2.beh 18/3 03        FF   6140 

 3.beh 20/3 03        FF   6346 

 Lovf som vedt        Till.C 263 

 Lov nr 233 af 2. april 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Erik Larsen (V), Jørn Pedersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Poul Henrik Hedeboe (SF) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver trafikministeren hjemmel til at fastsætte 

 regler om betaling for etablering, administration og drift 

 af vejvisning til virksomheder. 

 Baggrund: 

 Baggrunden for lovforslaget var en beretning fra 

 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg over 

 beslutningsforslag nr. B 174 fra Folketingsåret 2000-01 om 

 lempeligere adgang til skiltning i det åbne land, jf. 

 omtalen i Årbog & Registre 2000-01 side 285. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.