Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 122 

 Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om 

 fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. (Modernisering 

 af 

 formkrav, der unødigt hindrer digital kommunikation). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 15/1 03     Till.A 2785 

 Lovf som fremsat       Till.A 2779 

 1.beh 29/1 03        FF   4186 

 Betænkning 20/02 03     Till.B 1886 

 2.beh 25/2 03        FF   5215 

 3.beh 27/2 03        FF   5405 

 Lovf som vedt        Till.C 258 

 Lov nr 156 af 12. marts 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Jørn Pedersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Poul Henrik Hedeboe (SF), Pernille Falcon (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver formkrav i lovgivningen på Trafikministeriets 

 område, som unødigt hindrer digital kommunikation, således 

 at forskellige meddelelser fremover kan ske ved brug af 

 f.eks. e-mail. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget fulgte op på en betænkning fra 

 Justitsministeriets nedsatte udvalg om retsvirkningerne af 

 anvendelse af digital signatur m.v. (betænkning nr. 

 1400/2001 om e-signatur og formkrav i lovgivningen). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 115 stemmer.