Sagsforløb 2003/1 BF 53
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 53 

 Forslag til folketingsbesluting om sikring af tilstrækkelig færgekapacitet 

 til Bornholm. 

 Af Keld Albrechtsen (EL), Line Barfod (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) 

 og Søren Søndergaard (EL). 

 Vedrørende Trafikministeriet. 

 Fremsat skr 18/11 03     Till.A 2755 

 Forsl som fremsat      Till.A 2753 

 1.beh 23/1 04        FF   4768 

 Ordførere: (1.beh) Svend Heiselberg (V), Henrik Sass Larsen (S), Poul 

 Fischer (DF), Kaj Ikast (KF), Margrete Auken (SF), Martin Lidegaard (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).