Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 109 

 Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om 

 luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v. (Jernbanereform). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 10/12 03     Till.A 3868 

 Lovf som fremsat       Till.A 3821 

 1.beh 15/1 04        FF   4156 

 Betænkning 25/3 04      Till.B 1174 

 2.beh 15/4 04        FF   8446 

 3.beh 22/4 04        FF   8978 

 Lovf som vedt        Till.C 466 

 Lov nr 323 af 5. maj 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Gitte Lillelund Bech (V), Jytte Wittrock (S), Poul 

 Fischer (DF), Kaj Ikast (KF), Margrete Auken (SF), Martin Lidegaard (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 100 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 9 (SF og 

 EL).