Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 130 

 Forslag til lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 21/1 04     Till.A 4789 

 Lovf som fremsat       Till.A 4775 

 1.beh 18/2 04        FF   5775 

 Betænkning 25/3 04      Till.B 1199 

 2.beh 15/4 04        FF   8447 

 3.beh 22/4 04        FF   8979 

 Lovf som vedt        Till.C 479 

 Lov nr 324 af 5. maj 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Jørn Pedersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen 

 (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD) mod 9 (SF og 

 EL).