Sagsforløb 2003/1 BF 124
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 124 

 Forslag til folketingsbeslutning om en grundig belysning af mindre 

 naturskadelige alternativer til den planlagte fase 1 af 

 Frederikssundmotorvejen. 

 Af Morten Homann (SF), Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF) og Jørn 

 Jespersen (SF). 

 Vedrørende Trafikministeriet. 

 Fremsat skr 17/2 04     Till.A 6025 

 Forsl som fremsat      Till.A 6023 

 1.beh 23/4 04        FF   9133 

 Ordførere: (1. beh) Gudrun Laub (V), Poul Andersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV) og Tove Videbæk 

 (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).