Sagsforløb 2003/1 BF 148
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 148 

 Forslag til folketingsbeslutning om en takstnedsættelse og stop for nye 

 takststigninger i den kollektive trafik. 

 Af Margrete Auken (SF), Aage Frandsen (SF), Morten Homann (SF) og Ole Sohn 

 (SF). 

 Vedrørende Trafikministeriet. 

 Fremsat skr 12/3 04     Till.A 6547 

 Forsl som fremsat      Till.A 6545 

 1.beh 18/5 04        FF   10527 

 Ordførere: (1. beh) Svend Heiselberg (V), Poul Andersen (S), Poul Fischer 

 (DF), Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF) og Keld Albrechtsen (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).