Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 78-årig kvinde anmodede i breve af 7. og 21. november 2001 en øjenkirurg om aktindsigt i sin journal, idet hun skulle bruge journalen hos en anden øjenlæge den 28. november 2001. Patienten fik ingen respons fra øjenkirurgen på sine breve af 7. og 21. november 2001. Øjenkirurgen oplyste til sagen, at hans sekretær flere gange havde ringet uden at træffe patienten hjemme.

 

Der blev klaget over, at øjenkirurgen ikke imødekom patientens anmodninger af 7. og 21. november 2001 om aktindsigt i sin journal.

Den fulde tekst

Klage over at læge ikke imødekom anmodning om aktindsigt

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere øjenkirurgen og lagde herved vægt på, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at en sundhedsperson snarest, og senest inden 10 kalenderdage efter, at anmodningen om aktindsigt er modtaget af vedkommende, skal meddele patienten om anmodningen kan imødekommes. Nævnet lagde videre til grund, at såfremt sundhedspersonen vælger at give beskeden telefonisk, må han sikre sig, at underretningen bliver givet inden fristens udløb, således at han sender et brev til patienten inden fristens udløb, når det ikke lykkes at få telefonisk kontakt med den pågældende. Patientklagenævnet bemærkede endvidere, at en patient har krav på at få udleveret en afskrift eller kopi af journalen, hvis dette ønskes, og at sundhedspersonen således ikke kan stille krav om, at patienten møder til personligt gennemsyn af journalen på stedet.