Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 201 

 Forslag til lov om godkendelse og syn af køretøjer. 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 24/3 04     Till.A 6981 

 Lovf som fremsat       Till.A 6954 

 1.beh 23/4 04        FF   9124 

 Betænkning 13/5 04      Till.B 1836 

 2.beh 18/5 04        FF   10502 

 3.beh 1/6 04         FF   11293 

 Lovf som vedt        Till.C 743 

 Lov nr 473 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Gudrun Laub (V), Poul Andersen (S), Poul Fischer (DF), 

 Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld Albrechtsen 

 (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 68 stemmer (V, DF, KF, RV og KD) mod 45 (S, SF og 

 EL).