Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 204 

 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Betaling for offentlige 

 forretninger og tilsynsvirksomhed m.v.). 

 Af trafikministeren (Flemming Hansen). 

 Fremsat skr 31/3 04     Till.A 7046 

 Lovf som fremsat       Till.A 7035 

 1.beh 23/4 04        FF   9116 

 Betænkning 6/5 04      Till.B 1644 

 2.beh 18/5 04        FF   10508 

 3.beh 1/6 04         FF   11293 

 Lovf som vedt        Till.C 749 

 Lov nr 475 af 9. juni 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Gudrun Laub (V), Jytte Wittrock (S), Poul Fischer 

 (DF), Kaj Ikast (KF), Morten Homann (SF), Martin Lidegaard (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL) og Tove Videbæk (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 114 stemmer.