Den fulde tekst
L 80
Forslag til lov om ændring af lov om Københavns Lufthavne A/S og lov om luftfart. (Flyvepladser med vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser).
Af trafik- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1429
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1413
1.beh 2/3 05 FF 198
Betænkning 17/3 05 Tillæg B 37
2.beh 31/3 05 FF 1201
3.beh 12/4 05 FF 1570
Lovf som vedt 12/4 05 Tillæg C 2
Lov nr 278 af 20. april 2005
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Poul Andersen (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Martin Lidegaard (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven præciserer reguleringen af Københavns Lufthavne A/S med henblik på at sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten.
Baggrund:
Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at lovforslaget blev fremsat som følge af krav fra EU-Kommissionen, der mente, at trafikministerens beføjelser i lov om Københavns Lufthavne A/S var i strid med EU's regler om kapitalens frie bevægelighed.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 3 (EL): 6 (SF) stemte hverken for eller i mod.