Den fulde tekst
L 136
Forslag til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 30/3 05 Tillæg A 5830
Lovf som fremsat 30/3 05 Tillæg A 5770
1.beh 12/4 05 FF 1618
Betænkning 12/5 05 Tillæg B 486
1.del af 2.beh 19/5 05 FF 3180
Tilf til betænkning 9/6 05 Tillæg B 1484
2.del af 2.beh 14/6 05 FF 4597
2.beh 14/6 05 FF 4597
3.beh 16/6 05 FF 4780
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 710
Lov nr 585 af 24. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Lars Christian Lilleholt (V), Jens Christian Lund (S), Jens Christian Lund (S), Tina Petersen (DF), Henrik Brodersen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Charlotte Dyremose (KF), Martin Lidegaard (RV), Johs. Poulsen (RV), Anne Grete Holmsgaard (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Per Clausen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
2.beh afbrudt og forsl henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.del af 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastsætter regler, hvis formål er at fremme energibesparelser, at øge effektiviteten ved anvendelse af energi samt at reducere vandforbruget i bygninger.
Baggrund:
Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var et led i gennemførelsen af direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet). Endvidere var lovforslaget en opfølgning på regeringens handlingsplan fra oktober 2003 »Færre regler - flere muligheder« og på regeringens initiativer til bedre og billigere bolighandler og til at forøge kvaliteten i byggeriet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer.