Den fulde tekst
L 23
Forslag til lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber. (EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.).
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 526
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 485
1.beh 3/11 05 FF 702
Betænkning 1/12 05 Tillæg B 130
2.beh 6/12 05 FF 1802
Lovf optrykt efter 2.beh 6/12 05
3.beh 9/12 05 FF 2028
Lovf som vedt 9/12 05 Tillæg C 154
Lov nr 1422 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Jytte Wittrock (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Martin Lidegaard (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en del af EU's anden jernbanepakke, som handler om harmonisering og liberalisering af den europæiske jernbanesektor. Den del af jernbanepakken, denne lov handler om, er jernbanesikkerhed. Loven indeholder også nogle justeringer af jernbanelovens regler om forsikring, og det foreslås desuden, at jernbanelovens bestemmelser om ansvar og sikkerhed skal gælde for letbaner (metroer). Endvidere indebærer loven, at transport- og energiministeren overtager reguleringen af trafikbetjeningen på privatbanerne. Loven træder i kraft den 1. februar 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 113 stemmer.