Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner.
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 534
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 527
1.beh 3/11 05 FF 705
Betænkning 1/12 05 Tillæg B 133
2.beh 6/12 05 FF 1802
3.beh 9/12 05 FF 2028
Lovf som vedt 9/12 05 Tillæg C 157
Lov nr 1423 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Jytte Wittrock (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Martin Lidegaard (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bemyndiger transport- og energiministeren til at nedlægge følgende jernbaner: Godsbanen mellem Vojens og Haderslev, Holbæk havnebane, Horsens havnebane, Nykøbing Falster havnebane, Odense havnebane og Aalborg havnebane. Ifølge lovforslagets bemærkninger har der ikke været trafik på disse jernbaner i flere år, og der er ikke udsigt til, at der igen vil komme jernbanetrafik på dem. Det fremgår også af bemærkningerne, at det er hensigten, at jernbanerne kun vil blive nedlagt, hvis de interesserede parter, herunder især kommunerne, regionerne og planlægningsmyndighederne, er enige i, at de skal nedlægges. Loven træder i kraft den 1. februar 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 11 (SF og EL).