Den fulde tekst
L 126
Forslag til lov om ændring af lov om Ørestaden m.v. (Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S).
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 25/1 06 Tillæg A 3757
Lovf som fremsat 25/1 06 Tillæg A 3750
1.beh 2/2 06 FF 3593
Betænkning 21/3 06 Tillæg B 766
2.beh 28/3 06 FF 4977
Tillægsbet 28/3 06 Tillæg B 836
3.beh 30/3 06 FF 5172
Lovf som vedt 30/3 06 Tillæg C 431
Lov nr 310 af 19. april 2006
Ordførere: (1.beh) Gitte Lillelund Bech (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Martin Lidegaard (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Baggrunden for loven er, at amtskommunerne som følge af kommunalreformen nedlægges pr. 1. januar 2007. Loven indebærer i den forbindelse, at Østamagerbaneselskabet, som Københavns Amtskommune ejer 45 pct. af, opløses pr. 1. januar 2007. Samme dato overtages Østamagerbaneselskabets aktiver og passiver, rettigheder og pligter af Ørestadsselskabet. Endelig præciserer loven, at Ørestadsselskabet overtager Københavns Amtskommunes rettigheder og pligter over for Østamagerbaneselskabet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 4 (EL og Kristen Touborg (SF)).