Den fulde tekst
L 162
Forslag til lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4.
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 22/2 06 Tillæg A 5033
Lovf som fremsat 22/2 06 Tillæg A 5014
1.beh 15/3 06 FF 4762
Betænkning 27/4 06 Tillæg B 1042
2.beh 11/5 06 FF 6979
3.beh 23/5 06 FF 7493
Lovf som vedt 23/5 06 Tillæg C 616
Lov nr 521 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Jens Christian Lund (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Martin Lidegaard (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bemyndiger transport- og energiministeren til at anlægge første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 og til at udbygge rundkørslen i krydset Frederikssundvej og J.F. Willumsensvej i Frederikssund. Loven er med nogle små justeringer en genfremsættelse af lovforslag L 11 fra folketingsåret 2004-05, 1. samling (se under Folketingsåret 2004-05, 1. samling. Loven er et led i udmøntningen af trafikaftalen af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om investeringer på trafikområdet.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).