Den fulde tekst
L 125
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. (Havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.).
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 1/2 07 Tillæg A 4786
Lovf som fremsat 1/2 07 Tillæg A 4756
1.beh 22/2 07 FF 4179
Betænkning 26/4 07 Tillæg B 888
2.beh 8/5 07 FF 6569
Lovf optrykt efter 2.beh 8/5 07
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1 og 2 stillet den 18/5-07 af transport- og energiministeren 18/5 07 Tillæg B 1351 af
3.beh 22/5 07 FF 7141
Lovf som vedt 22/5 07 Tillæg C 655
Lov nr 549 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Jens Christian Lund (S), Tina Petersen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Martin Lidegaard (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg(EPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer lovene om energiforsyning. Det drejer sig især om ejerforholdene inden for elforsyningen, om styrkelse af rammerne for en velfungerende elforsyning og om gennemførelse af udbudsvilkår for havvindmølleparken Rødsand 2. Endvidere ændres der i bestemmelserne om modregning i kommunale bloktilskud, så der ikke sker dobbelt modregning, når en kommune vil sælge naturgasaktiviteter, som indgår i en koncernstruktur, hvori der også indgår el- eller varmeforsyningsaktiviteter.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 107 stemmer.