Den fulde tekst
L 158
Forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 21/2 07 Tillæg A 5237
Lovf som fremsat 21/2 07 Tillæg A 5192
1.beh 2/3 07 FF 4463
Betænkning 3/5 07 Tillæg B 1002
2.beh 25/5 07 FF 7432
Lovf optrykt efter 2.beh 25/5 07
Tillægsbet 29/5 07 Tillæg B 1608
3.beh 1/6 07 FF 7838
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 838
Lov nr 551 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 159 om en cityring og blev fremsat på baggrund af den politiske aftale af 2. februar 2006, som er tiltrådt af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, om udvidelse af metroen og en deraf følgende ændret organisering.
Loven indebærer, at der oprettes et arealudviklingsselskab og et metroselskab. Arealudviklingsselskabet overtager arealudviklingsaktiviteterne i Ørestadsselskabet og alle aktiviteter fra Københavns Havn A/S, der samtidig opløses. Metroselskabet overtager aktiviteterne i Frederiksbergbaneselskabet og i Ørestadsselskabet, på nær de førnævnte arealudviklingsaktiviteter. Samtidig opløses Ørestadsselskabet og Frederiksbergbaneselskabet. Metroselskabet skal stå for projektering og anlæg af en cityring, færdiggørelse af anlægget af Østamagerbanen og drift og vedligehold af den samlede metro. Arealudviklingsselskabet skal stå for arealudvikling på de arealer, som selskabet ejer, og for havnedrift i Københavns Havn.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 2 (EL).