Den fulde tekst
L 159
Forslag til lov om en Cityring.
Af transport- og energiministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 21/2 07 Tillæg A 5294
Lovf som fremsat 21/2 07 Tillæg A 5238
1.beh 2/3 07 FF 4455
Betænkning 3/5 07 Tillæg B 1007
2.beh 25/5 07 FF 7440
Lovf optrykt efter 2.beh 25/5 07
Tillægsbet 29/5 07 Tillæg B 1611
3.beh 1/6 07 FF 7839
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 844
Lov nr 552 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Walter Christophersen (DF), Henriette Kjær (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren (Flemming Hansen).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 158 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.
Loven indebærer, at der kan igangsættes projektering, anlæg og drift af en cityring i København og på Frederiksberg. Baggrunden for cityringen er principaftalen af 2. december 2005 mellem regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune om anlæg af cityringen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 2 (EL).