Sagsforløb 2006/1 BF 137
Den fulde tekst
B 137
Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af tredje og fjerde jernbanespor mellem Odense og Lillebæltsbroen samt mellem Lillebæltsbroen og Snoghøj og Fredericia.
Af Rune Lund (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Per Clausen (EL).
Vedrørende: Transport- og Energiministeriet.
Fremsat skr 29/3 07 Tillæg A 7346
Forsl som fremsat 29/3 07 Tillæg A 7341
1.beh 3/5 07 FF 6529
Beh sammen: B 137 og B 136
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Magnus Heunicke (S), Louise Frevert (DF), Johs. Poulsen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren.
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).
Beslutningsforslaget havde som formål at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at etablere tredje og fjerde jernbanespor mellem Odense og Lillebæltsbroen samt mellem Lillebæltsbroen og Snoghøj og Fredericia. Baggrunden for beslutningsforslaget var ifølge bemærkningerne, at en øget satsning på jernbanetransport kunne medvirke til, at transportsektorens miljøpåvirkning reduceredes.