Sagsforløb 2006/1 BF 136
Den fulde tekst
B 136
Forslag til folketingsbeslutning om opgradering af tredje og fjerde spor mellem Odense og Nyborg/Storebæltsforbindelsen.
Af Rune Lund (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Per Clausen (EL).
Vedrørende: Transport- og Energiministeriet.
Fremsat skr 29/3 07 Tillæg A 7340
Forsl som fremsat 29/3 07 Tillæg A 7336
1.beh 3/5 07 FF 6529
Beh sammen: B 136 og B 137
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Magnus Heunicke (S), Louise Frevert (DF), Johs. Poulsen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) transport- og energiministeren.
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget (TRU).
Formålet med beslutningsforslaget var at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at opgradere jernbanen mellem Odense og Nyborg og Storebæltsforbindelsen. Baggrunden for beslutningsforslaget var ifølge bemærkningerne, at en øget satsning på jernbanetransport kunne medvirke til, at transportsektorens miljøpåvirkning reduceredes.