Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 3 

 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede 

 Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger. 

 Af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen). 

 Fremsat skr 8/10 98     Till.A 1211 

 Forsl som fremsat      Till.A 1110 

 1.beh 22/10 98        FF   402 

 Betænkning 3/11 98      Till.B 12 

 2.(sidste) beh 13/11 98   FF   1102 

 Forsl som vedt        Till.C 2 

 Ordførere: (1.beh) René Skau Johansen (S), Jens Hald Madsen (V), Frank 

 Dahlgaard (KF), Anni Svanholt (SF), Klaus Kjær (DF), Jørgen Estrup (RV), 

 Jette Gottlieb (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udenrigsudvalget (URU). 

 Resumé: 

 Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit 

 samtykke til, at Danmark ratificerer De Forenede Nationers 

 traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud 

 mod atomprøvesprængninger. 

 Baggrund: 

 Ifølge bemærkningerne var det regeringens opfattelse, at 

 traktaten var et vigtigt skridt i retning af at opnå 

 internationale aftaler på nedrustningsområdet for at stoppe 

 atomvåbenkapløbet med henblik på helt at afskaffe 

 atomvåben. 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget vedtaget enstemmigt med 100 stemmer.