Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 164 

 Forslag til lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og 

 Folkedrabsstudier. 

 Af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen). 

 Fremsat skr 12/1 2000    Till.A 4579 

 Lovf som fremsat       Till.A 4574 

 1.beh 20/1 2000       FF   3389 

 Betænkning 2/5 2000     Till.B 636 

 2.beh 24/5 2000       FF   8505 

 3.beh 26/5 2000       FF   8713 

 Lovf som vedt        Till.C 898 

 Lov nr 477 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Claus Larsen-Jensen (S), Jens Hald Madsen (V), Henriette 

 Kjær (KF), Kaj Stillinger (SF), Peter Skaarup (DF), Susanne Clemensen (CD), 

 Jørgen Estrup (RV), Søren Søndergaard (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udenrigsudvalget (URU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer oprettelse af et dansk center for 

 holocaust- og folkedrabsstudier, der skal foretage studier 

 af historiske og aktuelle folkedrab med henblik på at 

 udvikle redskaber, der kan forhindre fremtidige folkedrab. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for 

 fremsættelsen af lovforslaget var, at folkedrabsstudier på 

 internationalt plan har udviklet sig til en tværfaglig 

 forskningsgren. Centeret skulle derfor samarbejde med andre 

 internationale og nationale institutioner samt yde støtte 

 til regeringen og Folketinget i forbindelse med 

 folkeoplysningsaktiviteter. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, EL, KRF og 

 Frank Dahlgaard (UP)) mod 2 (FRI),