Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 58 

 Forslag til lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. 

 Af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen). 

 Fremsat skr 24/10 2000    Till.A 1558 

 Lovf som fremsat       Till.A 1551 

 1.beh 2/11 2000       FF   840 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 415 

 2.beh 9/1 01         FF   2958 

 3.beh 16/1 01        FF   3208 

 Lovf som vedt        Till.C 396 

 Lov nr 53 af 31. januar 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Ole Vagn Christensen (S), Jens Hald Madsen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Margrete Auken (SF), Egil Møller (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 I medfør af loven nedsætter udenrigsministeren en 

 bestyrelse for Danmarks Eksportråd og et 

 eksportfremmebevillingsudvalg. 

 Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd har til opgave at 

 rådgive udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende 

 regeringens eksport- og investeringsfremmeindsats. 

 Bevillingsudvalget skal træffe afgørelse i større sager og 

 principielle sager om tilskud fra Udenrigsministeriet til 

 eksportfremmende foranstaltninger. 

 Loven giver udenrigsministeren bemyndigelse til at 

 fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder 

 der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 med forslaget var at regulere visse aspekter af Danmarks 

 Eksportråds aktiviteter, herunder at etablere det 

 nødvendige lovgrundlag for administration af tilskuddene 

 til eksportfremme. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI, 

 Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 3 (EL).