Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 57-årig mand havde gennem 14 år været i medicinsk behandling på grund af uregelmæssig hjerteaktion. I sommeren 2000 havde patientens praktiserende læge vurderet, at der kunne foretages et nyt forsøg med såkaldt DC-konvertering. Patienten mødte efterfølgende op på sygehuset. Ved en samtale med overlægen fik han imidlertid at vide, at forsøget med DC-konverteringen skulle aflyses. I samme forbindelse blev han tilbudt at deltage i et andet forsøg, som vedrørte behandling af hjertelidelser og uregelmæssig hjerteaktion.

 

Efter cirka 2 uger fik patienten dog at vide, at han alligevel ikke var egnet til at indgå i behandlingsforsøget.

 

Der blev klaget over, at overlægen, i forbindelse med undersøgelsen på sygehuset, ikke fandt patienten egnet til at modtage DC-konvertering. Der blev desuden klaget over, at overlægen ikke foretog korrekt information af patienten vedrørende det behandlingsforsøg, han blev tilbudt at deltage i.

Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig information i forbindelse med DC-konvertering

 

 

Nævnet fandt, at overlægen ikke havde overtrådt lægeloven ved sin behandling af patienten i forbindelse med vurderingen af, at patienten ikke var egnet til DC-konvertering. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om lægerne havde gennemlæst journalen, inden de indkaldte patienten til undersøgelse med henblik på at afklare, hvorvidt der var indikation for DC-konvertering.

Nævnet lagde vægt på, at patienten igennem 14 år havde været i medicinsk behandling for uregelmæssig hjerteaktion. Ifølge overlægens udtalelse til sagen, blev han først ved samtalen med patienten og samtidig gennemgang af journalen klar over, at der ikke var indikation for DC-konvertering, idet han fandt et sådant forsøg formålsløst.

Nævnet oplyste, at DC-konvertering anvendes ved nyopstået atrieflimren.

Nævnet fandt, at overlægen ved konsultationen 2 uger senere ikke havde overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin information af patienten, og lagde herved vægt på, at patienten ifølge overlægens udtalelse til sagen, alligevel ikke opfyldte kriterierne for at kunne indgå i behandlingsforsøget, idet han havde normalt blodtryk og tidligere havde haft en blodprop i hjertet.

Nævnet oplyste, at det ved kliniske forsøg er vigtigt, at kriterierne for patienternes deltagelse overholdes.