Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 105 

 Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, 

 udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 

 medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden 

 side. 

 Af udenrigsministeren (Mogens Lykketoft). 

 Fremsat skr 1/2 01      Till.A 4433 

 Forsl som fremsat      Till.A 3938 

 1.beh 20/2 01        FF   4353 

 Betænkning 10/5 01      Till.B 1339 

 2.(sidste) beh 17/5 01    FF   8248 

 Forsl som vedt        Till.C 728 

 Ordførere: (1.beh) Claus Larsen-Jensen (S), Jens Kirk (V), Pia 

 Christmas-Møller (KF), Anni Svanholt (SF), Klaus Kjær (DF), Susanne 

 Clemensen 

 (CD), Elisabeth Arnold (RV) og Keld Albrechtsen (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Europaudvalget (EUU). 

 Resumé: 

 Med folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit 

 samtykke til, at Danmark ratificerer den i Pretoria den 11. 

 oktober 1999 undertegnede aftale om handel, udvikling og 

 samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 

 medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik 

 på den anden side. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, 

 at formålet med aftalen var at styrke forbindelserne mellem 

 parterne, herunder politisk dialog, forbedring af det 

 økonomiske og sociale grundlag for omstillingsprocessen fra 

 apartheid til demokrati og styrkelse af de handelsmæssige 

 og økonomiske forbindelser ved en liberalisering af 

 samhandelen. Respekt for de demokratiske principper samt 

 for menneskerettighederne udgjorde et væsentligt element i 

 aftalen. 

 Afstemning: 

 Beslutningsforslaget vedtaget med 103 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, 

 KRF, Mogens Andreasen (UP) og Kim Behnke (UP)) mod 3 (EL).