Sagsforløb 2002/1 BF 79
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 79 

 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af procedurer for Folketingets 

 behandling af EU-sager. 

 Af Villy Søvndal (SF) m.fl. 

 Vedrørende Udenrigsministeriet. 

 Fremsat skr 28/1 03     Till.A 3320 

 Forsl som fremsat      Till.A 3318 

 1.beh 26/2 03        FF   5397 

 Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (V), Claus Larsen-Jensen (S), 

 Kristian Thulesen Dahl (DF), Villy Søvndal (SF), Elisabeth Arnold (RV), Keld 

 Albrechtsen (EL) og Jann Sjursen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forretningsordenen (UFO). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget opfordrede Folketingets Præsidium til 

 i samarbejde med regeringen at fremsætte lovforslag, der 

 ændrede Folketingets forretningsorden og den såkaldte 

 tiltrædelseslov, således at Europaudvalget blev nedlagt, og 

 EU-forslag i stedet blev henvist til de respektive 

 fagudvalg. 

 Baggrund: 

 Forslagsstillerne fandt det nødvendigt at forpligte alle 

 Folketingets medlemmer og ikke kun Europaudvalget til at 

 arbejde med EU-sager.