Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 39-årig kvinde blev indlagt på grund af pludseligt opståede brystsmerter med udstråling til hals og arm. I første omgang regnede lægerne med, at det drejede sig om en akut blodprop i hjertet, men der var kun kortvarig effekt af nitroglycerin, og hjertekardiogram viste normale forhold. Der blev endvidere overvejet en mulig blodprop i lungen, men der blev ved undersøgelser ikke fundet nogen klassiske tegn herpå. Der blev samme dag bestilt røntgenundersøgelse afbrystkassen til udførelse næste dag. Næste dag blev der igen ordineret rutinerøntgenundersøgelse af brystkassen. Inden denne blev foretaget, fik patienten kramper og blev pulsløs med lysstive pupiller. Genoplivning var uden resultat.

 

Der blev klaget over, at lægerne fejldiagnosticerede patienten, hvorfor hun ikke fik den relevante behandling.

Den fulde tekst

Klage over fejldiagnosticering af akutte brystsmerter (bristning af pulsåre til venstre arm med blødning til lungehulen)

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den læge, der tilså patienten om dagen efter indlæggelsen, idet han burde have foranstaltet en røntgenundersøgelse af brystet på et tidligere tidspunkt. Nævnet lagde vægt på, at der på tidspunktet for lægens undersøgelse forelå svar på blodprøver, som afkræftede mistanken om blodpropdannelse i hjertet og i lungerne. Med disse oplysninger burde der efter nævnets opfattelse hos en patient med fortsatte svære brystsmerter og en uafklaret blodmangel have været suppleret med en røntgenundersøgelse af brystet akut samme dag.