Den fulde tekst
L 63
Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde. (Nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning).
Af ministeren for udviklingsbistand (Ulla Tørnæs (V)).
Fremsat skr 10/11 05 Tillæg A 1701
Lovf som fremsat 10/11 05 Tillæg A 1698
1.beh 23/11 05 FF 1351
Betænkning 2/2 06 Tillæg B 490
2.beh 7/2 06 FF 3788
3.beh 9/2 06 FF 3958
Lovf som vedt 9/2 06 Tillæg C 309
Lov nr 85 af 14. februar 2006
Ordførere: (1.beh) Pia Larsen (V), Kirsten Brosbøl (S), Søren Espersen (DF), Per Ørum Jørgensen (KF), Naser Khader (RV), Steen Gade (SF), Rune Lund (EL).
Ministre: (1.beh) ministeren for udviklingsbistand.
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer nedlægning af Forskningsrådet for Udviklingsforskning, der har til opgave at afgive indstillinger om fordelingen af Udenrigsministeriets midler til udviklingsforskning. Loven er en konsekvens af vedtagelsen af loven om forskningsrådgivning m.v. (lov nr. 405 af 28. maj 2003). Med vedtagelsen af denne lov overtog Det Strategiske Forskningsråd den forskningsfaglige vurdering af ansøgninger om udviklingsforskning støttet af Udenrigsministeriet, der hidtil havde ligget i Forskningsrådet for Udviklingsforskning. I stedet overvejes at oprette et nyt rådgivende forskningsfagligt udvalg til at rådgive udviklingsministeren om den mere strategiske anvendelse af bevillingen til udviklingsforskning. Omlægningen har til formål at styrke sammenhængen mellem udviklingsforskningen og det praktiske bistandssamarbejde og give en større effekt af forskningsindsatsen. Loven trådte i kraft den 1. marts 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.