Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 46-årig mand fik fjernet højre testikel på grund af kræft, og der blev i den forbindelse påvist forstadier til kræft i venstre testikel.

 

Der blev klaget over den information, der blev givet forud for operationen og over den information, der efterfølgende blev givet om behandlingstilbud.

Den fulde tekst

Klage over ukorrekt information

 

 

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af overlægen for den givne information.

Nævnet lagde vægt på, at patienten ved forundersøgelsen ifølge journalen fik oplyst, at den endelige diagnose ville blive stillet under operationen, ligesom den videre fremgangsmåde ved operationen ville afhænge af prøvesvaret. Nævnet fandt ikke anledning til at antage, at informationen blev givet på anden måde end angivet i journalen.

For så vidt angår den efter operationen følgende information lagde nævnet vægt på, at der ved forstadier til kræft i den testikel, der ikke er fjernet, foreligger 3 behandlingsmuligheder, og at afgørelsen af hvilken behandling, der skal give, træffes af den onkologiske afdeling, der skal gennemføre behandlingen.

Samlet fandt nævnet, at patienten havde fået den information, som det på daværende tidspunkt var muligt at give.