Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 250 

 Forslag til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående 

 uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. 

 Af undervisningsministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 30/3 2000    Till.A 7126 

 Lovf som fremsat       Till.A 7098 

 1.beh 14/4 2000       FF   6706 

 Betænkning 16/5 2000     Till.B 1051 

 2.beh 23/5 2000       FF   8407 

 3.beh 26/5 2000       FF   8735 

 Lovf som vedt        Till.C 1047 

 Lov nr 488 af 31. maj 2000. 

 Beh sammen: L 250, L 251, L 252, L 253, L 254 og L 255. 

 Ordførere: (1.beh) Carsten Hansen (S), Gitte Lillelund Bech (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Aage Frandsen (SF), Christian H. Hansen (DF), Susanne 

 Clemensen (CD), Dorit Myltoft (RV), Søren Kolstrup (EL), Tove Videbæk (KRF) 

 og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven skaber et videregående uddannelsessystem for voksne 

 med fire niveauer: et grundlæggende niveau og tre 

 videregående uddannelsesniveauer. 

 Grunduddannelse for voksne (GVU) har samme mål, niveau og 

 prøver som erhvervsuddannelserne. De tre videregående 

 uddannelsesniveauer svarer til kort, mellemlangt og langt 

 videregående uddannelseniveau. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat sammen med L 251-L 255 og var 

 et led i opfølgningen på aftalen om finansloven for 2000 om 

 en voksen- og efteruddannelsesreform, indgået i november 

 1999. 

 Lovforslaget skulle skabe fleksible rammer for 

 tilrettelæggelse af den voksnes mulighed for fortsat at 

 lære og for at udvikle kompetencer med udgangspunkt i 

 erhvervs- og livserfaring. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (S, SF, CD, RV og EL) mod 46 (V, KF, 

 DF, KRF, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).