Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 40 

 Forslag til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. 

 Af undervisningsministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 5/10 2000    Till.A 1283 

 Lovf som fremsat       Till.A 1272 

 1.beh 25/10 2000       FF   453 

 Betænkning 30/01 2000    Till.B 607 

 2.beh 20/2 01        FF   4324 

 3.beh 27/2 01        FF   4650 

 Lovf som vedt        Till.C 412 

 Lov nr 166 af 14. marts 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Jeppe Kofod (S), Helga Moos (V), John Vinther (KF), Ole 

 Sohn (SF), Christian H. Hansen (DF), Susanne Clemensen (CD), Søren Kolstrup 

 (EL), Jens Ove Kjeldsen (KRF) og Tom Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en næsten uændret genfremsættelse af 

 lovforslag nr. L 291 fra folketingsåret 1999-2000, jf. 

 omtalen i Årbog & Registre 1999-2000 side 229. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (S, SF, CD, RV, EL og KRF) mod 35 (V, 

 DF, Mogens Andreasen (UP) og Thorkild B. Fransgaard (UP)); 9 (KF) stemte 

 hverken for eller imod.