Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 145 

 Forslag til lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet. 

 Af undervisningsministeren (Margrethe Vestager). 

 Fremsat skr 25/1 01     Till.A 3631 

 Lovf som fremsat       Till.A 3621 

 1.beh 8/2 01         FF   4260 

 Betænkning 20/3 01      Till.B 735 

 2.beh 27/3 01        FF   5695 

 3.beh 29/3 01        FF   5853 

 Lovf som vedt        Till.C 450 

 Lov nr 247 af 6. april 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Peder Sass (S), Gitte Lillelund Bech (V), Aage Frandsen 

 (SF), Egil Møller (DF), Susanne Clemensen (CD), Marianne Stentebjerg (RV) og 

 Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven giver hjemmel til, at prøver og eksaminer kan 

 afholdes i udlandet efter nærmere fastsatte regler, og at 

 skoler kan pålægge private, der har begæret den pågældende 

 prøve eller eksamen afholdt, at afholde udgifterne hertil 

 helt eller delvis. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at give 

 undervisningsministeren en udtrykkelig hjemmel til at 

 tillade, at folkeskolens afsluttende prøver i visse fag 

 kunne finde sted i udlandet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 106 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, 

 Mogens Andreasen (UP), Kim Behnke (UP), Frank Dahlgaard (UP) og Thorkild B. 

 Fransgaard (UP)) mod 3 (EL).