Sagsforløb 2001/2 BF 55
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 55 

 Forslag til folketingsbeslutning om bedre økonomiske forhold for 

 skolefritidsordninger på friskoler og private grundskoler. 

 Af Bodil Kornbek (KRF), Ole M. Nielsen (KRF), Jann Sjursen (KRF) og Tove 

 Videbæk (KRF). 

 Vedrørende Undervisningsministeriet. 

 Fremsat skr 17/1 02     Till.A 1429 

 Forsl som fremsat      Till.A 1427 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Beslutningsforslaget var med få ændringer en 

 genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 81 fra 

 folketingsåret 1999-2000, jf. omtalen i Årbog & Registre 

 1999-2000 side 273.