Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 46 

 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet 

 uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende 

 institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love. 

 (Momskompensation). 

 Af undervisningsministeren (Ulla Tørnæs). 

 Fremsat skr 31/10 02     Till.A 1031 

 Lovf som fremsat       Till.A 1012 

 1.beh 8/11 02        FF   883 

 Betænkning 3/12 02      Till.B 413 

 2.beh 5/12 02        FF   2405 

 3.beh 11/12 02        FF   2964 

 Lovf som vedt        Till.C 193 

 Lov nr 1080 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Carsten Hansen (S), Louise Frevert 

 (DF), Helle Sjelle (KF), Morten Homann (SF), Marianne Jelved (RV), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget (UDU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven etablerer en momskompensationsordning for 

 institutioner, der er godkendt i henhold til lov om 

 institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om 

 Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende 

 institutioner for videregående uddannelser m.v. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det 

 overordnede formål var at give institutionerne optimale 

 muligheder for at effektivisere institutionsdriften gennem 

 udlicitering af driftsopgaver og samarbejde om disse 

 opgaver. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF, RV og KRF) mod 41 (S, SF 

 og EL).